Blumen Witwenblume
(Knautia arvensis)

Witwenblume